Zmluva číslo: 43 / 2018

Predmet: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Čajkov

Názov zmluvy

Zmluva o poskytnutí NFP č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J755

Druh zmluvy

(Rámcová) Zmluva

HODNOTA PLNENIA

171190.59 eur

ČÍSLO SPISU V REGISTRATÚRE

3/043/2018

DODÁVATEĽ / POVINNÁ OSOBA

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 82799 Bratislava, IČO: 00002801

SPÔSOB OBSTARÁVANIA

Nadlimitná

Doplnky - navýšenie

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Obchodné meno

Bc. Eva Uhnáková

Funkcia

starostka obce

Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby

Ulica a číslo

Čajkov, 210

Mesto

Čajkov

Štát

Slovensko

Právna forma

Verejná obchodná spoločnosť

Súd registrácie/Registrový orgán

Okresný súd Nitra

IČO

00306835

DIČ/DRČ

2021022883

Číslo účtu (IBAN)

SK90 5600 0000 0071 0600 4001

Doplnková informácia

.tp { padding-right: 10px !important;}