Zmluva číslo: 42 / 2018

Predmet: Stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Názov zmluvy

Mandátna zmluva

Druh zmluvy

(Rámcová) Zmluva

HODNOTA PLNENIA

600 eur

ČÍSLO SPISU V REGISTRATÚRE

3/042/2018

DODÁVATEĽ / POVINNÁ OSOBA

Ing. Peter Chuděj, Bratislava, IČO: 32157941

SPÔSOB OBSTARÁVANIA

S nízkou hodnotou

Doplnky - navýšenie

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Obchodné meno

Bc. Eva Uhnáková

Funkcia

starostka obce

Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby

Ulica a číslo

Čajkov, 210

Mesto

Čajkov

Štát

Slovensko

Právna forma

Verejná obchodná spoločnosť

Súd registrácie/Registrový orgán

Okresný súd Nitra

IČO

00306835

DIČ/DRČ

2021022883

Číslo účtu (IBAN)

SK90 5600 0000 0071 0600 4001

Doplnková informácia

.tp { padding-right: 10px !important;}