Zmluva číslo: 40 / 2018

Predmet: Detské ihrisko Čajkov

Názov zmluvy

Zmluva o dielo č. 030/2018

Druh zmluvy

(Rámcová) Zmluva

HODNOTA PLNENIA

10188 eur

ČÍSLO SPISU V REGISTRATÚRE

3/040/2018

DODÁVATEĽ / POVINNÁ OSOBA

Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča

SPÔSOB OBSTARÁVANIA

S nízkou hodnotou

Doplnky - navýšenie

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Obchodné meno

Bc. Eva Uhnáková

Funkcia

starostka obce

Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby

Ulica a číslo

Čajkov, 210

Mesto

Čajkov

Štát

Slovensko

Právna forma

Verejná obchodná spoločnosť

Súd registrácie/Registrový orgán

Okresný súd Nitra

IČO

00306835

DIČ/DRČ

2021022883

Číslo účtu (IBAN)

SK90 5600 0000 0071 0600 4001

Doplnková informácia

.tp { padding-right: 10px !important;}