Zmluva číslo: 36 / 2018

Predmet: Dodatok k zmluve o dielo na revitalizáciu verejného priestranstva

Názov zmluvy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.08.2016

Druh zmluvy

Čiastková zmluva

HODNOTA PLNENIA

91969.74 eur

ČÍSLO SPISU V REGISTRATÚRE

3/036/2018

DODÁVATEĽ / POVINNÁ OSOBA

CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava, IČO 44101937, IČ DPH SK2022578954

SPÔSOB OBSTARÁVANIA

Podlimitná

Doplnky - navýšenie

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Obchodné meno

Bc. Eva Uhnáková

Funkcia

starostka obce

Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby

Ulica a číslo

Čajkov, 210

Mesto

Čajkov

Štát

Slovensko

Právna forma

Verejná obchodná spoločnosť

Súd registrácie/Registrový orgán

Okresný súd Nitra

IČO

00306835

DIČ/DRČ

2021022883

Číslo účtu (IBAN)

SK90 5600 0000 0071 0600 4001

Doplnková informácia

.tp { padding-right: 10px !important;}