Zmluva číslo: 35 / 2018

Predmet: Dodávka elektriny - krátkodobý odber

Názov zmluvy

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Druh zmluvy

(Rámcová) Zmluva

HODNOTA PLNENIA

eur

ČÍSLO SPISU V REGISTRATÚRE

3/035/2018

DODÁVATEĽ / POVINNÁ OSOBA

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36 677 281

SPÔSOB OBSTARÁVANIA

S nízkou hodnotou

Doplnky - navýšenie

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Obchodné meno

Bc. Eva Uhnáková

Funkcia

starostka obce

Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby

Ulica a číslo

Čajkov, 210

Mesto

Čajkov

Štát

Slovensko

Právna forma

Verejná obchodná spoločnosť

Súd registrácie/Registrový orgán

Okresný súd Nitra

IČO

00306835

DIČ/DRČ

2021022883

Číslo účtu (IBAN)

SK90 5600 0000 0071 0600 4001

Doplnková informácia

.tp { padding-right: 10px !important;}