Zoznam zverejnených zmlúv

Evidenčné číslo

Predmet

Hodnota plnenia

Číslo spisu

Podrobnosti zmluvy

Cena za zber odpadu, jeho vývoz a zneškodnenie odpadu
45 eur
3/034/2018
Poskytnutie muncipiálneho úveru
88148 eur
3/033/2018
1504,80
1504.8 eur
3/032/2018
Pripojenie krátkodobého odberu do distribučnej sústavy
3/030/2018
Oprava miestnej komunikácie Čajkov
17537.16 eur
3/028/2018
3. stavba súboru stavieb "Hronské Kosihy - obecná kanalizácia"
3/027/2018
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
0/026/2018
Spracovanie osobných údajov obyvateľov
3/025/2018
Oprava miestnej komunikácie
86265 eur
3/023/2018
Odpredaj časti obecnej parcely pri RD súp. č. 19
365 eur
3/022/2018
.tp { padding-right: 10px !important;}