Zoznam zverejnených zmlúv

Evidenčné číslo

Predmet

Hodnota plnenia

Číslo spisu

Podrobnosti zmluvy

Zber, vývoz a zneškodnenie TKO
3/044/2018
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Čajkov
171190.59 eur
3/043/2018
Stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia miestnej komunikácie
600 eur
3/042/2018
Odpredaj novovzniknutého pozemku par. č. 2975/4
1197.13 eur
3/041/2018
Detské ihrisko Čajkov
10188 eur
3/040/2018
Poskytnutie dotácie z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018, so zameraním na výstavbu detských ihrísk
8500 eur
3/039/2018
Zníženie ceny dodávky plynu cez produkt SuperVýhodne
3/038/2018
Aplikácia pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom aktivačných prác
3/037/2018
Dodatok k zmluve o dielo na revitalizáciu verejného priestranstva
91969.74 eur
3/036/2018
Dodávka elektriny - krátkodobý odber
3/035/2018
.tp { padding-right: 10px !important;}