Obec dnes obdržala oznámenie o pridelení dotácie zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry  na zateplenie budovy materskej školy vo výške

171 190,59 Eur. Jedná sa o fond Európskej únie – Operačný program kvality životného prostredia.

Schválenie dotácie na zateplenie budovy MŠ

.tp { padding-right: 10px !important;}