Oficiálny názov
Základná škola s materskou školou Čajkov 285
Adresa školy
Čajkov 285, 935 24 Čajkov
Riaditeľka školy
PaedDr. Alena Miškovičová
Výchovný poradca
Mgr. Lucia Valachovičová
Ekonómka a vedúca ZŠS
Mária Kocmanová
Predseda ZO OZ PŠaV pri ZŠ Čajkov
Ing. Mária Abelovská
Asistent učiteľa
Mgr. Ivana Kresánková

Profil školy

Začiatok vyučovania: 7.40 hod. – 8.25 hod.

Koniec vyučovania: 14.15 hod. – 15.05 hod.

Prevádzka ŠKD:  11.15 hod. – 17.00 hod.

O škole

Pedagogickí zamestnanci:  základná škola – 10, materská škola – 2

Vychovávateľka ŠKD: 1

Prevádzkoví zamestnanci: 7

Počet žiakov školy: 83

.tp { padding-right: 10px !important;}