• 4. mája 2019
 • 9:00
 • OÚ Čajkov

POZVÁNKA

Vinohradnícky spolok Čajkov v spolupráci s obcou
Čajkov Vás pozývajú na jubilejnú :
25. VÝSTAVU VÍN
spojenú s ochutnávkou ktorá sa uskutoční v sobotu

4.mája 2019. o 16.00 v KD Čajkov

 • hodnotenie vín sa bude riadiť štatútom výstavy,,Čajkov 2019“ ktorý je zverejnený na stránke
  obce Čajkov.
 • vína budú hodnotene 100 bodovým systémomO.I.V.a garantom je Ing.Štefan Ailer PhD.
 • vzorka vína predstavuje 2 fľaše 0,75 l z jedného druhu vína označené odrodou, ročníkom,
  prívlastkom, menom a adresou vystavovateľa.
 • príjem vzoriek bude v stredu 24. a vo štvrtok 25.apríla 2019. od 16.00 do 20.00hod
  v prístavbe KD v Čajkove (v piatok sa vzorky už neprijímajú)
 • podmienkou účasti je poplatok 2 € za vzorku
 • všetkých milovníkov dobrého vína a dobrej nálady srdečne pozývame
 • prípadné info na tel. 0908 083 588

   

   

  .tp { padding-right: 10px !important;}