Obecné zastupiteľstvo v obci Čajkov na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Čajkov:

 

Starší štatút obce:

.tp { padding-right: 10px !important;}