Zasadnutia v roku 2018

Dochádzka poslancov OZ na zasadnutiach

Poslanec/Zasadnutie OZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ing. Roman Červenák P P P P  P P P P P P P
Štefan Greguš P P P P  P P P P P P P
PharmDr. Jozef Klinčok P P P P  P P P P P P P P
Jozef Nichta P P P P  P P P P P P P
Emília Nichtová P P P P  P P P P P P
Miloš Seneši P P P P  P P P P P P P
Ing. Peter Uhnák P P P P  P P P P P P P P
Ing. Mária Selková. P P P P  P P P P P P P P
Monika Chlebová P P P P  P P P P P P P P
Jozef Slušný P P P P P P P P P P P P
PaedDr. Alena Miškovičová P P P P P P P P P P P P

Vysvetlivky

P -
Prítomný
O -
ospravedlňená neúčasť
N -
neúčasť bez ospravedlnenia
.tp { padding-right: 10px !important;}