Termíny splatnosti

Daň za psa
do 31.01.
Daň z nehnuteľnosti 1. splátka
do 15 dní odo dňa nadobodnutia právoplatnosti
Daň z nehnuteľnosti 2. splátka
do 31.07.
Daň z nehnuteľnosti 3. splátka
do 30.11.
Poplatok za komunálny odpad 1. polrok
do 31.01.
Poplatok za komunálny odpad 2. polrok
do 31.07.
    .tp { padding-right: 10px !important;}