Rozpis pre zvoz odpadu:

  Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s  komunálnymi odpadmi

  Ako správne separovať?!

  PAPIER:     noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové sáčky, lepenka, krabice z tvrdého papiera

  POZOR!!! Nepatrí sem:

  umelohmotné obaly, vrstvené obaly (voskovaný papier, papier spolu s alobalovou fóliou, krabice na mlieko, obaly na mrazené potraviny,

  krabičky od cigariet), kopírovací papier, špinavý či mastný papier


  SKLO:          predmety z bieleho a farebného skla, nevratné a poškodené fľaše, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okené sklo

  POZOR!!! Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo


  KOVY:         konzery, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble, starý riad, obaly zo sprejov, čistý alobal, hliníkové plechovky od nápojov, hliníkové obaly od syrov, čokolád, jogurtu

  POZOR!!! Nepratí sem:

  nekovový odpad, vrstvené fólie s kovovou vrstvou (krabice od mlieka, sáčky od polievok, nápojov)


  UMELÉ HMOTY:  mäkké umelé hmoty – igelitové fólie, sáčky a tašky, umelohmotné obaly od potravín – kelímky a fľaše, sáčky od mlieka

  POZOR!!! Nepratrí sem:

  znečistené obaly chemikáliami a olejmi, výrobky z tvrdých umelých hmôt (bakelit, novodur, odpadové potrubia), podlahové krytiny (linoleum), penové umelé hmoty (molitan, penový polystyrén)

  Snažte sa znížiť objem odpadu: stlačením, zašliapnutím!!!

  odpad očistiť od zvyškov potravín a iných materiálov!!!

   

  .tp { padding-right: 10px !important;}