Obecný úrad

Tel: 036/638 92 21
Fax: 036/638 92 21
E-mail: cajkov@imilsoft.sk

IČO: 00306835
DIČ: 2021022883

Obec Čajkov
Obecný úrad Čajkov
935 24, Čajkov 210

Ďalšie Kontakty

Starostka:
starosta@obec-cajkov.sk

Eliska Uhnáková

úradný pracovník

Phone: (036) 638 92 21
Email: uhnakova@imilsoft.sk

Oľga Páleníková

účtovníčka obce

Marianna Wienerová

referát daní

Milan Bátovský

Zástupca starostky

Email: milanbatovsky@centrum.sk

  • Predseda finančnej komisie

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@obec-cajkov.sk

Toto webové sídlo www.obec-cajkov.sk spravuje Obec Čajkov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

.tp { padding-right: 10px !important;}