Určenie zodpovednej osoby v zmysle GDPR

V zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v Obci Čajkov určenou zodpovednou osobou

Ing. Žaneta Vargová, prednostka Spoločného obecného úradu, Sv. Michala č. 4, 934 01 Levice 

Deň matiek v Čajkove

Srdečne pozývame mamy, staré mamy a širokú verejnosť na oslavu Dňa matiek. Slávnosť sa bude konať v nedeľu 20. mája o 15.30 h v sále kultúrneho domu. V programe sa predstavia deti a žiaci Základnej školy s materskou školou. Tešíme sa na Vašu bohatú účasť.

Stavanie mája v Čajkove

V pondelok 30.4.2018 sme aj v Čajkove postavili máj. Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne pomohli pri jeho postavení. Máj bol ťažký a fúkal silný vietor.

24. ročník degustácie vín v Čajkove

Vinohradnícky spolok Čajkov v spolupráci s Obcou 

Čajkov Vás pozývajú na:

VÝSTAVU VÍN 

spojenú s ochutnávkou, ktorá sa uskutoční v sobotu

14.apríla o 16.00 v KD Čajkov

-hodnotenie vín sa bude riadiť štatútom výstavy,,Čajkov 2018“ ktorý je zverejnený na stránke obce Čajkov.

-vína budú hodnotene 100 bodovým systémomO.I.V.a garantom je Ing.Štefan Ailer PhD.

-vzorka vína predstavuje 2 fľaše 0,75 l z jedného druhu   vína označené   odrodou,  ročníkom, prívlastkom, menom a adresou  vystavovateľa.

-príjem vzoriek bude 4.a 5.apríla 2018 od 16.00 do 20.00hod v prístavbe KD v Čajkove

-podmienkou účasti je poplatok 2 € za vzorku

-všetkých milovníkov dobrého vína a dobrej nálady srdečne pozývame     

–  prípadné info na tel. 0908 083 588

   

   

  Darovali to najcennejšie

  Dňa 1. marca 2018 sa v Čajkove konalo 19. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Čajkov, ktoré sa začalo netradične a veľmi slávnostne. Starostka obce Bc. Uhnáková Eva a zástupkyne Územného spolku Slovenského červeného kríža v Leviciach p. Helena Nagyová a Ružena Kopková ocenili občanov Čajkova, ktorí darovali v minulom roku to najcenejšie čo mali a to krv. Táto tekutina je stále veľmi dôležitá pre záchranu ľudského života. Bez ochotných ľudí darovať ju by nebolo možné zachrániť ľudský život.

  Ako uviedla starostka obce vo svojom poďakovaní, je hrdá, že aj naša obec má takýchto anjelov, ktorý takýmto spôsobom chránia ľudký život a preto im symbolicky odovzdala sošky krásnych anjelov. Zlatú Jánskeho plaketu si z rúk zástupcov červeného kríža prevzal p. Tuhý Pavel, striebornú plaketu si prevzala p. Chlebová Monika a bronzovú plaketu si prevzal p. Kúdela Pavol. Ešte raz im patrí aj touto cestou veľké „Ďakujeme“.

       

   

  .tp { padding-right: 10px !important;}