Stolnotenisový turnaj – Memoriál Cyrila Nichtu a Františka Muchu

STOLNOTENISOVÝ KLUB ČAJKOV
pozýva  hráčov a fanúšikov
na ďalší  ročník  stolnotenisového turnaja
MEMORIÁL CYRILA NICHTU A FRANTIŠKA MUCHU A O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE ČAJKOV

Turnaj sa odohrá  v KD  Čajkov dňa 29.12.2018 – t.j. v sobotu v  kategóriách  – aktívni hráči, neaktívni hráči a deti do 15 rokov

Prezentácia hráčov  je od 12:30 do 13:00 hod. Zápisné  na turnaj je  1 euro

O občerstvenie je postarané

Drvenie skládky asfaltu a stavebnej sute

V týchto dňoch obec ukončila drvenie asfaltu, stavebnej sute a čiernej skládky pomníkových zostáv z cintorína. Práce vykonala firma Prospect, s.r.o. Nové Zámky, ktorá takéto práce pred nami robila aj v Tlmačoch – na Lipníku. Celkovo v našej obci nadrvili 655,4 ton. Tento materiál sa môže používať na opravy ciest do viníc, po nahlásení na Obecnom úrade v Čajkove.

 

Detské ihrisko

Obec začala s budovaním detského ihriska v dolnej časti obce pri kurtoch. Z Úradu vlády SR nám bola pridelená dotácia vo výške 8 500,– Eur. Zatiaľ sa osadili 4 certifikované prvky, 2 prvky sa ešte vyrábajú a osadia sa neskôr. Obec pri detskom ihrisku osadí 2 ks smetných košov, ktoré sú už zakúpené a má v pláne vybudovať tu ešte krytý altánok so sedením pre rodičov. A v pláne je aj drevený plot od miestnej komunikácie, osvetlenie a upravenie priestranstva. Prosíme občanov o trpezlivosť.

Stretnutie so seniormi

Srdečne pozývame všetkých seniorov na stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa bude konať v nedeľu 21. októbra 2018, t. j. v nedeľu o 15.00 h v sále kultúrneho domu v Čajkove. V programe vystúpia deti a žiaci zo Základnej školy s materskou školou a hudobník a zabávač Števo Hruštinec. Pre každého seniora je pripravený pekný darček a chutná večera. Tešíme sa na Vašu bohatú účasť.

.tp { padding-right: 10px !important;}