Upozorňujeme občanov, že tento týždeň budú pracovníci ZSVS, a. s. odpisovať stavy vodomerov. Prosíme Vás, aby ste im umožnili prístup k vodomerom a zatvorili si psov.