Veľkokapacitné kontajnery pre jesenný zber veľkoobjemového odpadu (t. j. nábytku, kobercov a iného odpadu, ktorý sa nezbiera v rámci separovaného zberu a nevojde do kuky) budú v obci pristavené v počte 2 ks v termíne od 24.9.2018 do 3.10.2018.

.tp { padding-right: 10px !important;}