14:00 h  – krojovaný sprievod obcou, otvorenie

14:45 h – detský FS Klások – ZŠ s MŠ

15:00 h –  DSk Čajkovienka – JDS z Čajkova

15:30 h – FSk DOLINA z Čajkova

16:00 h – FSk BENÁT z Machuliniec

16:30 h – FS ZOBOR z Nitry

18:00 h – hudobná skupina PROGRES

19:00 h – speváčka Mária ČÍROVÁ s kapelou

20:30 h – diskotéka  – DJ Vojto Krajčír

.tp { padding-right: 10px !important;}