Obec začala s budovaním detského ihriska v dolnej časti obce pri kurtoch. Z Úradu vlády SR nám bola pridelená dotácia vo výške 8 500,– Eur. Zatiaľ sa osadili 4 certifikované prvky, 2 prvky sa ešte vyrábajú a osadia sa neskôr. Obec pri detskom ihrisku osadí 2 ks smetných košov, ktoré sú už zakúpené a má v pláne vybudovať tu ešte krytý altánok so sedením pre rodičov. A v pláne je aj drevený plot od miestnej komunikácie, osvetlenie a upravenie priestranstva. Prosíme občanov o trpezlivosť.

.tp { padding-right: 10px !important;}