Srdečne pozývame mamy, staré mamy a širokú verejnosť na oslavu Dňa matiek. Slávnosť sa bude konať v nedeľu 20. mája o 15.30 h v sále kultúrneho domu. V programe sa predstavia deti a žiaci Základnej školy s materskou školou. Tešíme sa na Vašu bohatú účasť.