Zoznam zverejnených zmlúv

Evidenčné číslo

Predmet

Hodnota plnenia

Číslo spisu

Podrobnosti zmluvy

Zníženie ceny dodávky plynu cez produkt SuperVýhodne
3/038/2018
Aplikácia pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom aktivačných prác
3/037/2018
Dodatok k zmluve o dielo na revitalizáciu verejného priestranstva
91969.74 eur
3/036/2018
Dodávka elektriny - krátkodobý odber
3/035/2018
Cena za zber odpadu, jeho vývoz a zneškodnenie odpadu
45 eur
3/034/2018
Poskytnutie muncipiálneho úveru
88148 eur
3/033/2018
1504,80
1504.8 eur
3/032/2018
Pripojenie krátkodobého odberu do distribučnej sústavy
3/030/2018
Oprava miestnej komunikácie Čajkov
17537.16 eur
3/028/2018
3. stavba súboru stavieb "Hronské Kosihy - obecná kanalizácia"
3/027/2018