Zoznam zverejnených zmlúv

Evidenčné číslo

Predmet

Hodnota plnenia

Číslo spisu

Podrobnosti zmluvy

Odhŕňanie snehu v obci
32.400 eur
30/2018
Zemné práce na čiernej skládke
36.000 eur
29/2018
Odpredaj časti obecného pozemku
315.000 eur
28/2018
Merač rýchlosti
1,930.000 eur
023/2018
Výmena el. ističa na verejnom osvetlení č. 2
0.000 eur
249/2017
Výmena el. ističa na verejnom osvetlení č. 2
0.000 eur
248/2017
Zmena ceny za zber, vývoz a zneškodnenie odpadu
39.500 eur
226/2017
Spolupráca pri zabezpečovaní nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
0.000 eur
221/2017
Nákupné poukážky COOP Jednota
360.000 eur
215/2017
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
1,000.000 eur
193/2017
zmluva