Obecný úrad pozýva všetkých seniorov na stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v nedeľu 15. októbra 2017 o 15.00 do sály kultúrneho domu. Na stretnutie je pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpia deti MŠ, žiaci ZŠ a folklórna skupina Dolina, pre všetkých pripravíme pohostenie ako i darčeky. Tešíme sa na Vás.

.tp { padding-right: 10px !important;}