Obecný úrad

Tel: 036/638 92 21
Fax: 036/638 92 21
E-mail: cajkov@imilsoft.sk

IČO: 00306835
DIČ: 2021022883

Obec Čajkov
Obecný úrad Čajkov
935 24, Čajkov 210

Ďalšie Kontakty

Starostka:
starosta@obec-cajkov.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@obec-cajkov.sk

 

Toto webové sídlo www.obec-cajkov.sk spravuje Obec Čajkov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

kontakty