Srdečne Vás pozývame na obecnú zabíjačku v sobotu dňa 10. februára 2018. V kultúrnom programe, ktorý začína o 14.30 h vystúpia deti materskej školy a žiaci školského klubu a basu pochová a zaspieva Vám Folklórna skupina Dolina. Výrobky zo zabíjačky sa budú predávať za symbolické 1,00 Eur, kapustnica, fánky a víno budú podávané zdarma.

obecn-zabjaka-v-ajkove-v-sobotu-10-februra-2018