Veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie

Obecný úrad v Čajkove oznamuje občanom, že v rámci jarného upratovania budú do obce pristavené veľkokapacitné kontajnery na veľko-objemový odpad v počte 2 ks

v dňoch 3. apríla 2018 až 13. apríla 2018.

Do kontajnerov nehádžte odpad, ktorý sa separuje, ani bežný komunálny odpad!!!!

Obecná zabíjačka v Čajkove v sobotu 10. februára 2018

Srdečne Vás pozývame na obecnú zabíjačku v sobotu dňa 10. februára 2018. V kultúrnom programe, ktorý začína o 14.30 h vystúpia deti materskej školy a žiaci školského klubu a basu pochová a zaspieva Vám Folklórna skupina Dolina. Výrobky zo zabíjačky sa budú predávať za symbolické 1,00 Eur, kapustnica, fánky a víno budú podávané zdarma.

Novoročný príhovor 2017

Vážení spoluobčania, prežívame prvé hodiny nového roka a zároveň si pripomíname 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. V takýto slávnostný deň Vás chcem pozdraviť a prihovoriť sa Vám.

aktuality