Obecný úrad so zármutkom oznamuje, že v nedeľu dňa 11. februára 2018 nás opustil vo veku 68 rokov p. Anton Valentík, naposledy bytom Čajkov 109. Pohrebné obrady zomrelého budú dňa 14. februára 2018 o 14.00 h na cintoríne v Čajkove. Obecný úrad vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

 

mrtie-nho-obana