Dňa 30. januára 2018 sa narodil do Čajkova nový občan  – Tomáš Medvecký. Jeho rodičmi sú Lenka Petríková a  Tomáš Medvecký z Čajkova.

K narodeniu synčeka rodičom srdečne blahoželáme a prajeme im pevné zdravie a veľa radosti a lásky pri výchove.