Úmrtie nášho občana

Obecný úrad so zármutkom oznamuje, že po ťažkej chorobe nás opustil vo veku 73 rokov p. Ján Švaral, naposledy bytom Čajkov 55. Pohrebné obrady zomrelého budú dňa 22. februára 2018 o 15.30 h na cintoríne v Čajkove. Obecný úrad vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

 

Úmrtie nášho občana

Obecný úrad so zármutkom oznamuje, že v nedeľu dňa 11. februára 2018 nás opustil vo veku 68 rokov p. Anton Valentík, naposledy bytom Čajkov 109. Pohrebné obrady zomrelého budú dňa 14. februára 2018 o 14.00 h na cintoríne v Čajkove. Obecný úrad vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

 

Narodenie nového občana

Dňa 30. januára 2018 sa narodil do Čajkova nový občan  – Tomáš Medvecký. Jeho rodičmi sú Lenka Petríková a  Tomáš Medvecký z Čajkova.

K narodeniu synčeka rodičom srdečne blahoželáme a prajeme im pevné zdravie a veľa radosti a lásky pri výchove.

Úmrtie našej občianky

Obecný úrad so zármutkom oznamuje, že v nedeľu 24. decembra 2017 nás opustila vo veku 84 rokov p. Anna Nováková, rod. Jesenská, naposledy bytom Čajkov 35.

Sv. omša za zomrelú bude odslúžená vo štvrtok 28. decembra 2017 o 11.00 h a po nej budú pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

Lúčime sa so zomrelou Annou Novákovou a vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

Narodenie nového občana

Dňa 11. decembra 2017 sa narodil do Čajkova nový občan  – Martin Daniž. Jeho rodičmi sú Ing. Eva Daniž Červenáková a  Ing. Marcel Daniž, Phd.

K narodeniu synčeka rodičom srdečne blahoželáme a prajeme im pevné zdravie a veľa radosti a lásky pri výchove.

 

Uzatvorenie manželstva

Dňa 11. novembra 2017 uzatvorili v rímsko-katolíckom kostole Ducha svätého v Leviciach manželstvo Edit Slušná z Čajkova a Ján Galla zo Želiezoviec.

K uzatvoreniu manželstva im srdečne blahoželáme a prajeme na spoločnej ceste životom veľa šťastia, lásky a vzájomného porozumenia.

 

Výdaj jódovej profylaxie

Oznamujeme občanom, že od 16. októbra 2017 začneme vydávať jódové tabletky z Mochoviec. Pri prevzatí je potrebné priniesť staré a odovzdať ich v kancelárii obecného úradu. Za domácnosť ich môže prevziať jeden člen rodiny.

Uzatvorenie manželstva

Dňa 14. októbra 2017 uzatvorili v našom kostole sv. Mikuláša manželstvo dvaja mladí ľudia – Gabriela Uhnáková z Čajkova a Samuel Bahna z Levíc.

K uzatvoreniu manželstva im srdečne blahoželáme a na spoločnej ceste životom prajeme veľa lásky, úcty, šťastia a vzájomného porozumenia.

Úmrtie našej občianky

Obecný úrad so zármutkom oznamuje, že v sobotu 7. októbra 2017 nás opustila vo veku 81 rokov p. Margita Gajdošová, rod. Hogajová, naposledy bytom Čajkov 293.

Sv. omša za zomrelú bude odslúžená v utorok 10. októbra 2017 o 16.00 h a po nej budú pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

Lúčime sa so zomrelou Margitou Gajdošovou a vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

Uzavretie manželstva

Dňa 24. septembra 2017 uzatvorili v Topoľčiankach manželstvo Ing. Ivona Valentíková z Čajkova a Ing. Ivan Šály z Tekovskej Breznice.

K uzatvoreniu manželstva im srdečne blahoželáme a prajeme na spoločnej ceste veľa šťastia, lásky a vzájomnej úcty.

 

notices