Dňa 26.09.2017 sa konalo slávnostné odovzdanie projektu „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čajkov“, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.08.2017. Projekt realizovala firma GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o. z Komárna, zastúpená konateľom Ing. Eugenom Wirthom. Odovzdania sa zúčastnili aj zástupca firmy PHILIPS Ing. Roland Páleník, zástupca montážnej firmy Hydro B Norbert Antal, poslanci OZ a kontrolór obce.

Ide o realizáciu výhodného „zeleného“ investičného projektu. Návratnosť financovania výmeny svetelných prvkov je zaručená výlučne z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia. V obci sa vymenilo 94 ks pôvodných svietidiel, z ktorých niektoré boli ešte z roku 1972 a doplnilo sa 65 nových svietidiel typu PHILIPS typu UniStreet – 30 W a vymenil sa aj 1 ks reflektora PHILIPS typu CoreLine Tempo na osvetlenie kostola.

Celková úspora elektrickej energie po modernizácii: bude 76 % (7.844,- €/rok), okamžité úspory po dobu trvania 12 ročnej zmluvy sú 14 % (1.452,- €/rok). Úspory na emisiách CO2 – 24 t/rok. Na Čajkovské vinobranie dňa 9.9.2017 boli už v centre obce svietidlá vymenené.

Čo sa týka financovania projektu, zo strany finančného partnera projektu OTP Banka Slovenko, banka zabezpečí cez národný projekt SLOVSEFF aj dodatočné navrátenie 5 % objemu finančných prostriedkov z poskytnutého úveru priamo samospráve, čo znamená ďalší benefit v rámci definovanej partnerskej konštrukcie so spoločnosťou GREP Slovakia.

Ďakujeme za výbornú spoluprácu a rýchlu realizáciu celého projektu.

modernizcia-a-rekontrukcia-systmu-verejnho-osvetlenia