Zoznam zverejnených faktúr

Evidenčné číslo

Predmet

Suma

Dátum zverejnenia

Podrobnosti faktúry

vianočné vystúpenie
400 eur

27. 12. 2017

členský príspevok OOCR Tekov
288.6 eur

27. 12. 2017

vodné BMŠ
1.3 eur

27. 12. 2017

inzercia v Slevenskéj bráne
78 eur

27. 12. 2017

tlač kalendárov
147.00 eur

27. 12. 2017

bankové poplatky
53.14 eur

27. 12. 2017

stravné lístky
368.9 eur

19. 12. 2017

telefón
68.49 eur

18. 12. 2017

zvoz TKO
336.67 eur

14. 12. 2017

vodné,stočné byty
153.17 eur

14. 12. 2017

faktry