Veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie

Obecný úrad v Čajkove oznamuje občanom, že v rámci jarného upratovania budú do obce pristavené veľkokapacitné kontajnery na veľko-objemový odpad v počte 2 ks

v dňoch 3. apríla 2018 až 13. apríla 2018.

Do kontajnerov nehádžte odpad, ktorý sa separuje, ani bežný komunálny odpad!!!!

radn-tabua