Dňa 3. septembra 2017 náš rodák saleziánsky kňaz don Cyril Gajdoš oslávil v našom kostole sv. Mikuláša 25. výročie kňazstva. Za rodákov sa mu prihovorila starostka obce a za saleziánov p. Dominik Novák.

Do ďalších rokov pastoračnej práce mu prajeme pevné zdravie, veľa síl a energie, ako aj dary Ducha svätého.

Príhovor pre dona Cyrila

.tp { padding-right: 10px !important;}