' '

Obecné Novinky

Základná škola – výmena okien a dverí

Obec Čajkov obdržala na základe žiadosti o dotáciu finančné prostriedky od Okresného úradu v Nitre – odboru školstva na havarijný stav budovy základnej školy vo výške  30 000,- Eur. Výmenu realizovala firma JIPO, s.r.o., Beladice, v priebehu augusta 2016. Celkové náklady boli 34 487,64 Eur. Rozdiel doplatila obec z vlastných zdrojov. Pred výmenou   Po […]

Prečítať viac článkov