Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Čajkov - oficiálna webstránka

Mapa ČajkovVytlačiť
 


 
 

Rekonštrukcia bývalej MŠVytlačiť
 

Obec Čajkov zisťuje predbežný záujem starších občanov

o denný stacionár v priestoroch zrekonštruovanej bývalej

materskej školy, ako aj záujem občanov o byty, a to 1, 2 a 3-izbové

v zrekonštruovanej budove bývalej materskej školy.

Priestory pre múzeum zostanú zachované.

 

Záujemcovia sa môžu prihlasovať v kancelárií OcÚ do 30.08.2015


 


 
 

Poplatok za TKOVytlačiť
 

Upozorňujeme tých občanov, ktorý ešte nemajú uhradený poplatok za vývoz smetí, aby tak urobili do 31.07.2015.

Kto nebude mať poplatok uhradený nebudú mu vyvezené smeti!!!


 


 
 

Zubná ambulanciaVytlačiť
 

Zubná ambulancia Čajkov oznamuje občanom, že

od 27.07.2015 do 09.08.2015 bude ordinácia zatvorená.

Zastupovať bude Dr. Nichtová na Lipníku.


 


 
 

Výstava fotografiíVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 23. júla 2015 je v Tekovskom múzeu v Leviciach výstava fotogragií, obrazov nášho etnológa

Mgr. Adama Uhnáka pod názvom "Mexico očami etnológa".

Výstava bude trvať a môžete si ju pozrieť až do 13.09.2015.


 


 
 

Odvoz odpaduVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, že sme zverejnili nový kalendár odvozu odpadu na III.Q. 2015, ktorý nájdete v odvoz odpadu pre obec Čajkov. Nájdete tam aj všetky informácie ako správne separovať a triediť odpad.


 


 
 

Zubná ambulanciaVytlačiť
 

Oznamujeme občanov, že od 1. júna 2015 bude zubná ambulancia v Čajkove otvorená každý utorok a štvrtok.


 


 
 

VINOBRANIE 2015Vytlačiť
 

VINOBRANIE

 

Tak, ako každoročne sa bude konať dňa 19. septembra 2015

ČAJKOVSKÉ VINOBRANIE

- tradičné oberačkové slávnosti, ktoré sú predovšetkým oslavou práce tunajších

vinárov, vinohradníkov a tiež produktov, ktoré vyrábajú z hrozna a vína.

 

 

Ak máte záujem o predaj a ponuku služieb, obráťte sa prosím na Obecný úrad Čajkov, tel: 036/6389221, e-mail: cajkov@imilsoft.sk.


 


 
 

Zoznam mužov padlých v 1. svetovej vojneVytlačiť
 

V deň 28. júla 1914, v žatevnom horúcom letnom dni,  zvony z našej kostolnej veže ohlásili  začiatok vojny a mobilizáciu vojakov. Bolo to nepochopiteľné, veď čo je dôležitejšie pre roľníka, ako dokončiť žatvu a ochrániť úrodu? Odchod mužov na fronty vniesol  ťaživú úzkosť do každého domu. Chamtivosť mocných, ktorá akoby prehlušila prosbu o chlieb každodenný, bola zaplatená cenou najvyššou, aj životmi našich drahých.

Po 100 rokoch sa ich mená a rodinné väzby trochu strácajú v pamäti, ale ich obete by nemali byť  zabudnuté. Naši drahí z riadkov archívnych stránok pokračujú v potomkoch a príbuzných, citové väzby a spomienky na nich v našich rodinách existujú, len hlučnosť časov ich vnorila hlbšie.

Pokúšame sa spoločne o rozkrytie mien, príbehov, spomienok v našich miestnych čajkovských historických súvislostiach tak, aby ich činy, ľudské hrdinstvo, vernosť a viera v Boha zostali príkladom.

Preto začíname tu, v tomto našom kostole, touto svätou omšou dňa 08. 08. 2014, v ktorej budeme prosiť  Pána o dar milosti a večnej radosti  pre tých, ktorí zahynuli na bojiskách 1. svetovej vojny. Do nášho farského  spoločenstva  zahŕňame a prosíme aj za duše 6 neznámych vojakov, ktorí sú od roku 1919 pochovaní v našom cintoríne.

Osobitne dnes spoločne prosíme za duše našich drahých, ktorí padli vo vojne a ich telá odpočívajú v rôznych zemiach Európy.

Bože osláv ich duše!

ZOZNAM MUŽOV PADLÝCH V 1. SVETOVEJ VOJNE Z OBCE ČAJKOV podľa spomienok príbuzných, občanov obce a zápisov zo Smrtnej matriky bývalého Matričného obvodu Rybník za roky 1907 až 1938, zistených ku dňu 31. 07. 2014 sú v priloženom súbore.


 
 

Odpredaj motorového vozidla IFAVytlačiť
 

Obec Čajkov v zmysle Zákona 138/1991 Zb. § 9a odsek 2 oznamuje zámer priameho predaja majetku obce - špeciálneho motorového vozidla IFA W 50 LA/F.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 036/6389221.


 

 


 
 

OznamVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Čajkov na svojom riadnom zasadnutí v novembri 2014 schválilo sadzby dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady ako aj správne poplatky.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, ako aj poplatok za komunálne odpady na r. 2015 sa nezmenili - zostali také isté ako v roku 2014.

Daň za jedného psa je 4,-- eurá, poplatok za komunálne odpady na 1 osobu je 13,-- eur.

Daň za psa a poplatok za komunálne odpady si môžete vyplatiť v kancelárii obecného úradu.


 


 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce ČajkovVytlačiť
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Čajkov sú v priloženom súbore.


 
 

KanalizáciaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom tých ulíc, na ktorých je vybudovaná kanalizácia a nie sú ešte pripojení, aby sa pripojili do 1. októbra 2014. Od 1. októbra 2014 sa za čistenie na ČOV bude platiť plná suma, t. j. za 8 000 litrov 15,77 eur.


 


 
 

KanalizáciaVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, že už prebehla kolaudácia novovybudovanej kanalizácie a preto žiadame občanov, aby si prišli prevziať tlačivá - Ohlásenie drobnej stavby, Žiadosť o pripojenie.

Pri prevzatí žiadostí Vám budú v kancelárii OcÚ poskytnuté potrebné informácie.


 


 
 

Donášková služba liekovVytlačiť
 

     Lekáreň SALIX Tlmače v spolupráci s obecným úradom ponúka občanom bezplatnú donáškovú službu liekov a doplnkového sortimentu.

Na vybavenie vašich požiadaviek bude viacero možnosti:
  - vhodiť recepty do pripravenej schránky vo vestibule obecného úradu v čase pracovnej doby obecného úradu ( v prípade doplnkového sortimentu alebo voľnopredajných liekov napísať zoznam vecí na lístok s adresou )
  - doniesť recepty ( alebo vaše požiadavky na ďalšie voľnopredajné a veterinárne prípravky z lekárne ) na číslo domu 114 v čase od 17:00 do 20: 00 hod.
  - telefonicky objednať na tel. číslach 036/6382638 –lekáreň, 0905 317 383 –súkromný mobil, od 07 :00 do 15: 30 hod.

Vami požadované lieky Vám budú dodané priamo domov vždy na druhý deň v čase od 16:00 do 17:00. Táto služba Vám bude poskytovaná

                                           BEZPLATNE.


 


 
 

3D prehliadkyVytlačiť
 

NOVINKA - na stránke sa nachádzajú 3D prehliadky obce - v ľavom stĺpci.


 


 
 

Výsledky volieb do EPVytlačiť
 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Čajkov sú v priloženom súbore.


 
 

Degustácia vínVytlačiť
 

Gratulujeme všetkým oceneným v jubilejnom 20. ročníku oblastnej degustácie vín a prosíme tých pestovateľov, ktorí získali zlaté medaily a titul šampión, aby podľa štatútu priniesli min. 3 fľaše z ocenených vín, ktoré budú použité pri verejnej prezentácii.

Výsledky nájdete: Kultúra - Degustácia vín


 


 
 

Zber olejovVytlačiť
 

Zber vypálených jedlých olejov
z domácností

(nie motorových, zásadne len kuchynských!!!)


Od 15. marca 2014 začína obec so zavedením zberu vypálených kuchynských olejov!!!
Každý pondelok od 8.00 h do 16.00 h môžete na Obecný úrad priniesť v priehľadnej plastovej fľaši vypálený olej, ktorý od vás prevezme pracovníčka OcÚ:
                                    p. Paula Drapková                                  


 


 
 

ZabíjačkaVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa ako orgán štátnej správy v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o veterinárnej starostlivosti, § 23 zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu oznamuje, že  v roku 2014 je nariadené v okrese Levice vyšetrovať doma zabité  ošípané na parazitologickú chorobu -  TRICHINELÓZU. 
Táto choroba je prenosnú aj na človeka prostredníctvom konzumácie tepelne neopracovaného mäsa ako sú napr. klobásy.

Vyšetrenia sú nariadené na základe  zistenia pozitívneho nálezu  Trichinella vo vzorke u voľne žijúcej zveri  (líšky, diviaky) v okr. Levice v roku 2013.

Z uvedeného dôvodu je potrebné DOMÁCU ZABÍJAČKU  nahlásiť najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od:

7:30 do 15:30 hod  a to najlepšie:

 • telefonicky na číslo    036/6 312 352 alebo
 • mailom: sekretariat.lv@svps.sk

prípadne   -   písomne na: Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice,
                   M.R.Štefánika 24,  934 03 Levice, faxom:   036  / 6224592

V nahlásení je nutné uviesť nasledovné údaje:

 • presná adresa kde sa domáca zabíjačka vykoná ( meno, ulica, číslo, obec )
 • dátum  domácej zabíjačky
 • telefónne číslo ohlasovateľa  (mobil alebo pevná linka)
 • ak je chovateľ registrovaný, tak aj číslo centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( farmárske číslo) 

Odber vzorky

 • ohlasovateľ odoberie vzorky sám
 • vzorka je -  kúsok svalu o veľkosti  5 x 5 cm z bráničných pilierov (odoberá sa z každej  polovice ošípanej)
 • bránica sa nachádza medzi hrudnou a brušnou časťou tela  -  oddeľuje hrudnú časť dutiny od brušnej časti dutiny,  pričom  KÚSKY  SVALOVINY  KTORÉ  ZOSTALI  NA REBRÁCH  je  VZORKA
 • vzorka sa uskladní v chladničke   (NIE v mrazničke!)

Zber vzoriek   -  bude vykonávať Regionálna veterinárna a potravinová správa

 • každý pondelok na adresách ktoré budú nahlásené, 
 • v prípade, že na uvedenej adrese v pondelok nebude nikto prítomný, je potrebné  pri nahlasovaní uviesť náhradnú adresu, kde sa vzorka vyzdvihne

Náklady na zber a laboratórne vyšetrenie sú hradené zo štátneho rozpočtu a chovateľ bude oboznámený s výsledkom len v prípade zistenia trichinell vo vzorke a to bezodkladne.
 


 


 
 

webygroup

upresniť

dnes je: 6.10.2015

meniny má: Natália


1255531

Úvodná stránka