Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Čajkov - oficiálna webstránka

Odvoz odpaduVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, že sme zverejnili nový kalendár odvozu odpadu na II.Q. 2015, ktorý nájdete v odvoz odpadu pre obec Čajkov. Nájdete tam aj všetky informácie ako správne separovať a triediť odpad.


 


 
 

Odpredaj motorového vozidla IFAVytlačiť
 

Obec Čajkov v zmysle Zákona 138/1991 Zb. § 9a odsek 2 oznamuje zámer priameho predaja majetku obce - špeciálneho motorového vozidla IFA W 50 LA/F.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 036/6389221.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 
 

Degustácia vínVytlačiť
 

Vinohradnícky spolok v Čajkove a Obecný úrad Čajkov Vás pozývajú na: 21. OBLASTNÚ DEGUSTÁCIU VÍN

 

Vzorky prosíme doručiť v termíne  09. 4. a 10. 4. 2015, t. j. štvrtok a piatok  od 12.00 do 20.00 hod. do prístavby Obecného úradu v Čajkove.

Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 2 fľaše s obsahom 0,75 l, ktoré musia byť označené názvom vína, ročníkom, menom a adresou výrobcu a príslušnou kategóriou.

Podmienkou účasti je poplatok 2 eurá za každú prihlásenú vzorku. Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť tri fľaše z najvyššie ocenených vín. Vzorky budú použité pri verejnej prezentácii.

                                            

Ceny a diplomy budú odovzdané 18. 4. 2015 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Čajkove.

Do súťaže zasielajte vína zatriedené do nasledovných kategórií:

 

 • Vína biele tiché
 • Vína červené tiché
 • Vína ružové tiché
 • Vína červené a biele zmesové

 

Vína budú hodnotené 100 bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.

Všetkých záujemcov srdečne pozývajú organizátori výstavy.

 

Kontaktná adresa: Obecný úrad Čajkov 036/638 92 21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 

OznamVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Čajkov na svojom riadnom zasadnutí v novembri 2014 schválilo sadzby dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady ako aj správne poplatky.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, ako aj poplatok za komunálne odpady na r. 2015 sa nezmenili - zostali také isté ako v roku 2014.

Daň za jedného psa je 4,-- eurá, poplatok za komunálne odpady na 1 osobu je 13,-- eur.

Daň za psa a poplatok za komunálne odpady si môžete vyplatiť v kancelárii obecného úradu.


 


 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce ČajkovVytlačiť
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Čajkov sú v priloženom súbore.

 


 
 

KanalizáciaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom tých ulíc, na ktorých je vybudovaná kanalizácia a nie sú ešte pripojení, aby sa pripojili do 1. októbra 2014. Od 1. októbra 2014 sa za čistenie na ČOV bude platiť plná suma, t. j. za 8 000 litrov 15,77 eur.


 


 
 

Zoznam mužov padlých v 1. svetovej vojneVytlačiť
 

V deň 28. júla 1914, v žatevnom horúcom letnom dni,  zvony z našej kostolnej veže ohlásili  začiatok vojny a mobilizáciu vojakov. Bolo to nepochopiteľné, veď čo je dôležitejšie pre roľníka, ako dokončiť žatvu a ochrániť úrodu? Odchod mužov na fronty vniesol  ťaživú úzkosť do každého domu. Chamtivosť mocných, ktorá akoby prehlušila prosbu o chlieb každodenný, bola zaplatená cenou najvyššou, aj životmi našich drahých.

Po 100 rokoch sa ich mená a rodinné väzby trochu strácajú v pamäti, ale ich obete by nemali byť  zabudnuté. Naši drahí z riadkov archívnych stránok pokračujú v potomkoch a príbuzných, citové väzby a spomienky na nich v našich rodinách existujú, len hlučnosť časov ich vnorila hlbšie.

Pokúšame sa spoločne o rozkrytie mien, príbehov, spomienok v našich miestnych čajkovských historických súvislostiach tak, aby ich činy, ľudské hrdinstvo, vernosť a viera v Boha zostali príkladom.

Preto začíname tu, v tomto našom kostole, touto svätou omšou dňa 08. 08. 2014, v ktorej budeme prosiť  Pána o dar milosti a večnej radosti  pre tých, ktorí zahynuli na bojiskách 1. svetovej vojny. Do nášho farského  spoločenstva  zahŕňame a prosíme aj za duše 6 neznámych vojakov, ktorí sú od roku 1919 pochovaní v našom cintoríne.

Osobitne dnes spoločne prosíme za duše našich drahých, ktorí padli vo vojne a ich telá odpočívajú v rôznych zemiach Európy.

Bože osláv ich duše!

ZOZNAM MUŽOV PADLÝCH V 1. SVETOVEJ VOJNE Z OBCE ČAJKOV podľa spomienok príbuzných, občanov obce a zápisov zo Smrtnej matriky bývalého Matričného obvodu Rybník za roky 1907 až 1938, zistených ku dňu 31. 07. 2014 sú v priloženom súbore.


 
 

KanalizáciaVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, že už prebehla kolaudácia novovybudovanej kanalizácie a preto žiadame občanov, aby si prišli prevziať tlačivá - Ohlásenie drobnej stavby, Žiadosť o pripojenie.

Pri prevzatí žiadostí Vám budú v kancelárii OcÚ poskytnuté potrebné informácie.


 


 
 

3D prehliadkyVytlačiť
 

NOVINKA - na stránke sa nachádzajú 3D prehliadky obce - v ľavom stĺpci.


 


 
 

Výsledky volieb do EPVytlačiť
 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Čajkov sú v priloženom súbore.


 
 

Degustácia vínVytlačiť
 

Gratulujeme všetkým oceneným v jubilejnom 20. ročníku oblastnej degustácie vín a prosíme tých pestovateľov, ktorí získali zlaté medaily a titul šampión, aby podľa štatútu priniesli min. 3 fľaše z ocenených vín, ktoré budú použité pri verejnej prezentácii.

Výsledky nájdete: Kultúra - Degustácia vín


 


 
 

Zber olejovVytlačiť
 

Zber vypálených jedlých olejov
z domácností

(nie motorových, zásadne len kuchynských!!!)


Od 15. marca 2014 začína obec so zavedením zberu vypálených kuchynských olejov!!!
Každý pondelok od 8.00 h do 16.00 h môžete na Obecný úrad priniesť v priehľadnej plastovej fľaši vypálený olej, ktorý od vás prevezme pracovníčka OcÚ:
                                    p. Paula Drapková
                                    p. Jana Molnárová


 


 
 

______________________________________________________________ SprevádzanieVytlačiť
 

Sprevádzanie o. z. oznamuje občanom obce Čajkov, že spustilo terénnu sociálnu službu vo vašej obci. Naša dobrovoľníčka vám pomôže pri opatrovaní chorého člena rodiny v čase, keď si potrebujete vybaviť osobné záležitosti alebo z iných dôvodov by zostal chorý/starý ... človek sám.

Ak máte v domácnosti chorého alebo starého človeka, ktorý by potreboval našu službu (aktívne počúvanie, čítanie, nákupy, základné upratovanie ...), ohláste sa na t. č. 0911 427 696 - koordinátorke sprevádzania chorých.

Tento projekt je financovaný Sprevádzaním o. z. a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Táto služba je bezplatná a neovplyvní to príjmy vášho opatrovateľa!

Ďakujeme za doposiaľ prejavenú dôveru.

Tešíme sa na vás!


 


 
 

Donášková služba liekovVytlačiť
 

     Lekáreň SALIX Tlmače v spolupráci s obecným úradom ponúka občanom bezplatnú donáškovú službu liekov a doplnkového sortimentu.

Na vybavenie vašich požiadaviek bude viacero možnosti:
  - vhodiť recepty do pripravenej schránky vo vestibule obecného úradu v čase pracovnej doby obecného úradu ( v prípade doplnkového sortimentu alebo voľnopredajných liekov napísať zoznam vecí na lístok s adresou )
  - doniesť recepty ( alebo vaše požiadavky na ďalšie voľnopredajné a veterinárne prípravky z lekárne ) na číslo domu 114 v čase od 17:00 do 20: 00 hod.
  - telefonicky objednať na tel. číslach 036/6382638 –lekáreň, 0905 317 383 –súkromný mobil, od 07 :00 do 15: 30 hod.

Vami požadované lieky Vám budú dodané priamo domov vždy na druhý deň v čase od 16:00 do 17:00. Táto služba Vám bude poskytovaná

                                           BEZPLATNE.


 


 
 

ZabíjačkaVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa ako orgán štátnej správy v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o veterinárnej starostlivosti, § 23 zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu oznamuje, že  v roku 2014 je nariadené v okrese Levice vyšetrovať doma zabité  ošípané na parazitologickú chorobu -  TRICHINELÓZU. 
Táto choroba je prenosnú aj na človeka prostredníctvom konzumácie tepelne neopracovaného mäsa ako sú napr. klobásy.

Vyšetrenia sú nariadené na základe  zistenia pozitívneho nálezu  Trichinella vo vzorke u voľne žijúcej zveri  (líšky, diviaky) v okr. Levice v roku 2013.

Z uvedeného dôvodu je potrebné DOMÁCU ZABÍJAČKU  nahlásiť najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od:

7:30 do 15:30 hod  a to najlepšie:

 • telefonicky na číslo    036/6 312 352 alebo
 • mailom: sekretariat.lv@svps.sk

prípadne   -   písomne na: Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice,
                   M.R.Štefánika 24,  934 03 Levice, faxom:   036  / 6224592

V nahlásení je nutné uviesť nasledovné údaje:

 • presná adresa kde sa domáca zabíjačka vykoná ( meno, ulica, číslo, obec )
 • dátum  domácej zabíjačky
 • telefónne číslo ohlasovateľa  (mobil alebo pevná linka)
 • ak je chovateľ registrovaný, tak aj číslo centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( farmárske číslo) 

Odber vzorky

 • ohlasovateľ odoberie vzorky sám
 • vzorka je -  kúsok svalu o veľkosti  5 x 5 cm z bráničných pilierov (odoberá sa z každej  polovice ošípanej)
 • bránica sa nachádza medzi hrudnou a brušnou časťou tela  -  oddeľuje hrudnú časť dutiny od brušnej časti dutiny,  pričom  KÚSKY  SVALOVINY  KTORÉ  ZOSTALI  NA REBRÁCH  je  VZORKA
 • vzorka sa uskladní v chladničke   (NIE v mrazničke!)

Zber vzoriek   -  bude vykonávať Regionálna veterinárna a potravinová správa

 • každý pondelok na adresách ktoré budú nahlásené, 
 • v prípade, že na uvedenej adrese v pondelok nebude nikto prítomný, je potrebné  pri nahlasovaní uviesť náhradnú adresu, kde sa vzorka vyzdvihne

Náklady na zber a laboratórne vyšetrenie sú hradené zo štátneho rozpočtu a chovateľ bude oboznámený s výsledkom len v prípade zistenia trichinell vo vzorke a to bezodkladne.
 


 


 
 

webygroup

upresniť

dnes je: 18.4.2015

meniny má: Valér


673228

Úvodná stránka