Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Čajkov - oficiálna webstránka

Oznamy

Degustácia vínVytlačiť
 

Vinohradnícky spolok v Čajkove a Obecný úrad Čajkov
Vás srdečne pozývajú na

 

 

20. OBLASTNÚ DEGUSTÁCIU VÍN

 

Vzorky prosíme doručiť v termíne 24. - 25. apríla 2014 t. j. štvrtok a piatok v poobedňajších hodinách od 12:00 - 20:00 na Obecný úrad v Čajkove.
Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše s obsahom 0,75 l, ktoré musia byť označené názvom vína, ročníkom, menom a adresou výrobcu a príslušnou kategóriou. Podmienkou účasti je poplatok 2,-- € za každú prihlásenú vzorku. Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť 3 fľaše z najvyššie ocenených vín. Vzorky budú použité pri verejnej prezentácii.

Do súťaže zasielajte vína zatriedené do nasledovných kategórií:

 • Vína biele tiché
 • Vína červené tiché
 • Vína červené a biele zmesové
 • Vína ružové tiché

Vína budú hodnotené 100 bodovým hodnotiacim systémom O. I. V. odbornou komisiu zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.

 

Ceny a diplomy budú odovzdané

3. mája 2014 o 16:00 hod

v kultúrnom dome v Čajkove

 


 


 
 

Prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy sa dňa 7. mája 2014, t. j. v stredu v čase od 7.30 do 15.00 h  uskutoční v celej obci a lokalite Sádovské vinice odstávka elektrickej energie.


 


 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

V zmysle § 13 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Čajkov, ktoré sa uskutoční

dňa 22. apríla 2014, t.  j.  v utorok  o 19.00 hodine

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1.   Otvorenie
 2.   Schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4.   Kontrola plnenia uznesení
 5.   Interpelácia
 6.   Schválenie rozvojových aktivít
 7.   Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
 8.   Informatívna správa o porušovaní VZN o držaní psov
 9.   Rôzne
 10.   Diskusia
 11.   Návrh na uznesenie
 12.   Záver

 

Emília N i c h t o v á, v. r.

starostka obce


 


 
 

Jarné upratovanieVytlačiť
 

V rámci jarného upratovania budú v obci v čase od 23. 04. 2014 do 28. 04. 2014 pristavené dva vagónové kontajnery (na oprečnom rade), aby sa občania mohli zbaviť veľkoobjemového odpadu a hlavne, aby sa predišlo čiernym skládkam.


 


 
 

Zber elektroodpadu a pneumatíkVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 6. mája 2014, t. j. v utorok sa uskutoční v našej obci jarný zber elektrického odpadu a zber pneumatík.

Žiadame vás, aby ste elektroodpad a pneumatiky nosili na priestranstvo pred bývalý obecný dom na Oprečnom rade. Zber pneumatík je zber len z osobných automobilov, nenoste pneumatiky z traktorov.

Žiadame vás, aby ste elektroodpad a pneumatiky doniesli do 6. mája, nakoľko v uvedený deň ho príde firma Argus odniesť.


 


 
 


215543

Úvodná stránka