Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Čajkov - oficiálna webstránka

Revízia komínovVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že kto má záujem o revíziu komínov pred začatím vykurovacieho obdobia, aby sa prihlásil na obecnom úrade.


 


 
 

Stretnutie s dôchodcamiVytlačiť
 

Tak ako  po minulé  roky, aj v tomto roku organizuje obecný úrad stretnutie s dôchodcami obce Čajkov pri príležitosti mesiaca úcty k starším v nedeľu 26. októbra 2014 o 14.00 h v sále kultúrneho domu. Pozývame všetkých dôchodcov nad 60 rokov na toto milé stretnutie. Tešíme sa na vašu hojnú účasť.


 


 
 

Úhrada nedoplatkov na dani z nehnuteľnostiVytlačiť
 

Obecný úrad upozorňuje tých občanov, ktorí ešte nevyplatili daň z nehnuteľností, aby si túto prišli vyplatiť do kancelárie obecného úradu. 


 
 

Odstávka elektrickej energieVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava oznamuje občanom, že dňa 3. novembra 2014, t. j. v pondelok sa uskutoční plánovaná odstávka elektrickej energie v čase od 7.30 h do 10.30 h, a to na oprečnom rade č. d. 87 a 89, na zápotočí č. d. 95 - 110 a č. d. 189, 348 a 419.


 


 
 

Hodová zábavaVytlačiť
 

Prijmite srdečné pozvanie na

Hodovú zábavu

organizátor plesu:

Rada školy pri ZŠ Čajkov

 

21. november 2014 (piatok)

                      Kultúrny dom Čajkov o 19.00 hod.

 

Čaká na Vás: hudobná kapela Remix, chutná večera, zaujímavá tombola, príjemná nálada a skvelá zábava

 

Vstupné: 12,-- € / osoba 

 

(V cene lístka je prípitok, večera, káva)

Rezervácia vstupeniek:  Jana Červenáková: 0903 253 987

                                          Katarína Slušná: 0903 248 596


 

 


 
 

Zber papieraVytlačiť
 

 

Oznamujeme  občanom,  že   zber papiera   sa 16. 10. 2014 neuskutoční, uskutoční sa vo štvrtok 20. 11. 2014.

 


 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014Vytlačiť
 

Miestna volebná komisia v Čajkove podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov - viď priložený súbor.

Miestna volebná komisia v Čajkove podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov - viď priložený súbor.


 
 

KanalizáciaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom tých ulíc, na ktorých je vybudovaná kanalizácia a nie sú ešte pripojení, aby sa pripojili do 1. októbra 2014. Od 1. októbra 2014 sa za čistenie na ČOV bude platiť plná suma, t. j. za 8 000 litrov 15,77 eur.


 


 
 

Oznámenie o počte obyvateľov obce a počte poslancov pre roky 2014-2018Vytlačiť
 

Obec Čajkov v zmysle § 16 ods. 9 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje počet obyvateľov obce ku dňu 21. 08. 2014:   991 obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo Čajkov uznesením č. 70/2014 zo dňa 07. 08. 2014 určilo:

V súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 9 odst. 3 a 5 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a dodatkov pre voľby do orgánov samosprávy obcí na celé nasledujúce volebné obdobie v r. 2014 – 2018 – 7 poslancov Obecného zastupiteľstva Čajkov a 1 volebný obvod a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie v r. 2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie starostu obce Čajkov takto - plný  pracovný úväzok.


 


 
 

Zoznam mužov padlých v 1. svetovej vojneVytlačiť
 

V deň 28. júla 1914, v žatevnom horúcom letnom dni,  zvony z našej kostolnej veže ohlásili  začiatok vojny a mobilizáciu vojakov. Bolo to nepochopiteľné, veď čo je dôležitejšie pre roľníka, ako dokončiť žatvu a ochrániť úrodu? Odchod mužov na fronty vniesol  ťaživú úzkosť do každého domu. Chamtivosť mocných, ktorá akoby prehlušila prosbu o chlieb každodenný, bola zaplatená cenou najvyššou, aj životmi našich drahých.

Po 100 rokoch sa ich mená a rodinné väzby trochu strácajú v pamäti, ale ich obete by nemali byť  zabudnuté. Naši drahí z riadkov archívnych stránok pokračujú v potomkoch a príbuzných, citové väzby a spomienky na nich v našich rodinách existujú, len hlučnosť časov ich vnorila hlbšie.

Pokúšame sa spoločne o rozkrytie mien, príbehov, spomienok v našich miestnych čajkovských historických súvislostiach tak, aby ich činy, ľudské hrdinstvo, vernosť a viera v Boha zostali príkladom.

Preto začíname tu, v tomto našom kostole, touto svätou omšou dňa 08. 08. 2014, v ktorej budeme prosiť  Pána o dar milosti a večnej radosti  pre tých, ktorí zahynuli na bojiskách 1. svetovej vojny. Do nášho farského  spoločenstva  zahŕňame a prosíme aj za duše 6 neznámych vojakov, ktorí sú od roku 1919 pochovaní v našom cintoríne.

Osobitne dnes spoločne prosíme za duše našich drahých, ktorí padli vo vojne a ich telá odpočívajú v rôznych zemiach Európy.

Bože osláv ich duše!

ZOZNAM MUŽOV PADLÝCH V 1. SVETOVEJ VOJNE Z OBCE ČAJKOV podľa spomienok príbuzných, občanov obce a zápisov zo Smrtnej matriky bývalého Matričného obvodu Rybník za roky 1907 až 1938, zistených ku dňu 31. 07. 2014 sú v priloženom súbore.


 
 

KanalizáciaVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, že už prebehla kolaudácia novovybudovanej kanalizácie a preto žiadame občanov, aby si prišli prevziať tlačivá - Ohlásenie drobnej stavby, Žiadosť o pripojenie.

Pri prevzatí žiadostí Vám budú v kancelárii OcÚ poskytnuté potrebné informácie.


 


 
 

3D prehliadkyVytlačiť
 

NOVINKA - na stránke sa nachádzajú 3D prehliadky obce - v ľavom stĺpci.


 


 
 

Výsledky volieb do EPVytlačiť
 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Čajkov sú v priloženom súbore.


 
 

Degustácia vínVytlačiť
 

Gratulujeme všetkým oceneným v jubilejnom 20. ročníku oblastnej degustácie vín a prosíme tých pestovateľov, ktorí získali zlaté medaily a titul šampión, aby podľa štatútu priniesli min. 3 fľaše z ocenených vín, ktoré budú použité pri verejnej prezentácii.

Výsledky nájdete: Kultúra - Degustácia vín


 


 
 

Zber olejovVytlačiť
 

Zber vypálených jedlých olejov
z domácností

(nie motorových, zásadne len kuchynských!!!)


Od 15. marca 2014 začína obec so zavedením zberu vypálených kuchynských olejov!!!
Každý pondelok od 8.00 h do 16.00 h môžete na Obecný úrad priniesť v priehľadnej plastovej fľaši vypálený olej, ktorý od vás prevezme pracovníčka OcÚ:
                                    p. Paula Drapková
                                    p. Jana Molnárová


 


 
 

______________________________________________________________ SprevádzanieVytlačiť
 

Sprevádzanie o. z. oznamuje občanom obce Čajkov, že spustilo terénnu sociálnu službu vo vašej obci. Naša dobrovoľníčka vám pomôže pri opatrovaní chorého člena rodiny v čase, keď si potrebujete vybaviť osobné záležitosti alebo z iných dôvodov by zostal chorý/starý ... človek sám.

Ak máte v domácnosti chorého alebo starého človeka, ktorý by potreboval našu službu (aktívne počúvanie, čítanie, nákupy, základné upratovanie ...), ohláste sa na t. č. 0911 427 696 - koordinátorke sprevádzania chorých.

Tento projekt je financovaný Sprevádzaním o. z. a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Táto služba je bezplatná a neovplyvní to príjmy vášho opatrovateľa!

Ďakujeme za doposiaľ prejavenú dôveru.

Tešíme sa na vás!


 


 
 

Donášková služba liekovVytlačiť
 

     Lekáreň SALIX Tlmače v spolupráci s obecným úradom ponúka občanom bezplatnú donáškovú službu liekov a doplnkového sortimentu.

Na vybavenie vašich požiadaviek bude viacero možnosti:
  - vhodiť recepty do pripravenej schránky vo vestibule obecného úradu v čase pracovnej doby obecného úradu ( v prípade doplnkového sortimentu alebo voľnopredajných liekov napísať zoznam vecí na lístok s adresou )
  - doniesť recepty ( alebo vaše požiadavky na ďalšie voľnopredajné a veterinárne prípravky z lekárne ) na číslo domu 114 v čase od 17:00 do 20: 00 hod.
  - telefonicky objednať na tel. číslach 036/6382638 –lekáreň, 0905 317 383 –súkromný mobil, od 07 :00 do 15: 30 hod.

Vami požadované lieky Vám budú dodané priamo domov vždy na druhý deň v čase od 16:00 do 17:00. Táto služba Vám bude poskytovaná

                                           BEZPLATNE.


 


 
 

ZabíjačkaVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa ako orgán štátnej správy v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o veterinárnej starostlivosti, § 23 zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu oznamuje, že  v roku 2014 je nariadené v okrese Levice vyšetrovať doma zabité  ošípané na parazitologickú chorobu -  TRICHINELÓZU. 
Táto choroba je prenosnú aj na človeka prostredníctvom konzumácie tepelne neopracovaného mäsa ako sú napr. klobásy.

Vyšetrenia sú nariadené na základe  zistenia pozitívneho nálezu  Trichinella vo vzorke u voľne žijúcej zveri  (líšky, diviaky) v okr. Levice v roku 2013.

Z uvedeného dôvodu je potrebné DOMÁCU ZABÍJAČKU  nahlásiť najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od:

7:30 do 15:30 hod  a to najlepšie:

 • telefonicky na číslo    036/6 312 352 alebo
 • mailom: sekretariat.lv@svps.sk

prípadne   -   písomne na: Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice,
                   M.R.Štefánika 24,  934 03 Levice, faxom:   036  / 6224592

V nahlásení je nutné uviesť nasledovné údaje:

 • presná adresa kde sa domáca zabíjačka vykoná ( meno, ulica, číslo, obec )
 • dátum  domácej zabíjačky
 • telefónne číslo ohlasovateľa  (mobil alebo pevná linka)
 • ak je chovateľ registrovaný, tak aj číslo centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( farmárske číslo) 

Odber vzorky

 • ohlasovateľ odoberie vzorky sám
 • vzorka je -  kúsok svalu o veľkosti  5 x 5 cm z bráničných pilierov (odoberá sa z každej  polovice ošípanej)
 • bránica sa nachádza medzi hrudnou a brušnou časťou tela  -  oddeľuje hrudnú časť dutiny od brušnej časti dutiny,  pričom  KÚSKY  SVALOVINY  KTORÉ  ZOSTALI  NA REBRÁCH  je  VZORKA
 • vzorka sa uskladní v chladničke   (NIE v mrazničke!)

Zber vzoriek   -  bude vykonávať Regionálna veterinárna a potravinová správa

 • každý pondelok na adresách ktoré budú nahlásené, 
 • v prípade, že na uvedenej adrese v pondelok nebude nikto prítomný, je potrebné  pri nahlasovaní uviesť náhradnú adresu, kde sa vzorka vyzdvihne

Náklady na zber a laboratórne vyšetrenie sú hradené zo štátneho rozpočtu a chovateľ bude oboznámený s výsledkom len v prípade zistenia trichinell vo vzorke a to bezodkladne.
 


 


 
 

webygroup

upresniť

dnes je: 24.10.2014

meniny má: Kvetoslava


303224

Úvodná stránka